Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Certificering

Voor continuïteit en kwaliteitswaardborging zijn wij gecertificeerd door een groot aantal instanties. Hieronder vindt u een overzicht. Alle certificaten zijn tevens direct in te zien op onze downloads pagina.

SNA

Stichting Normering Arbeid

Het keurmerk Stichting Normering Arbeid (SNA) is de certificering voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. De NEN 4400-1 maakt het inlenen van arbeid en uitbesteden, (onder)aannemen van werk gemakkelijker en fraudebestendig.NEN 4400-1 geeft eisen waaraan het uitzendbureau of de (onder)aannemer moet voldoen, zoals o.a. de personeel- en loonadministratie.

meer info

VCU

Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties

Het keurmerk Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties (VCU) is de certificering voor uitzendondernemingen die werken voor VCA gerelateerde (onder)aannemers van werk. Het VCU certificaat garandeerd een zorgsysteem met als doel de veiligheid, gezondheid, welzijn en milieubeleid te waarborgen.

meer info

Uitzenderkenning BE/DU

ProfLinQ voorziet in de VERPLICHTE erkenning en aanmelding om met uitzendkrachten grensoverschrijdende werkzaamheden in Belgie VG2108/UC (Vlaanderen) en/of Duitsland SOKA-0770029447 (NoordRijn Westfalen) te verrichten. Als euregionale partner ondersteund ProfLinQ u om onbezorgd grensoverschrijdende werkzaamheden te verrichten in Belgie en Duitsland tijdens de verscherpte controles door de inspecties van sociale zekerheid.

meer info

CO2 Footprint

Het keurmerk CO2 Footprint is een milieumaat voor het bedrijfsleven ter inzicht van co2 uitstoot. ProfLinQ vindt het belangrijk dat haar relaties aandacht besteden aan duurzaamheid en bijdragen en een gezonde leefomgeving. Een manier waarop dat kan is door CO2 uitstoot te beperken en te reduceren. ProfLinQ streeft er binnen de eigen organisatie dan ook naar om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

meer info

STIPP

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

De Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) verzorgt de pensioenregeling voor de branche voor personeelsdiensten. De administratie en uitvoering van de pensioenregeling wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.

meer info

SFU

Stichting Fonds voor de Uitzendbranche

De Stichting Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) verzorgt o.a. de financiering van projecten die betrekking hebben op drie themas: opleidingen, arbeidsomstandigheden in de branche en naleving van de Cao voor Uitzendkrachten.

meer info

KIWA

De keuringinstantie KIWA verzorgt conform het ministerie van infrastructuur en milieu de aanwijzingsbeschikking aan het uitzendbureau voor chauffeur(s) weg- en goederenvervoer.

meer info

NORMEC-VRO

De keuringinstantie NORMEC-VRO verzorgt de audits/inspecties ten behoeve van de NEN 4400 keuring. De opdrachtgevers die samenwerken met uitzendbureaus die zijn gekwalificeerd voor de NEN 4400-1 norm, zijn vrijgesteld voor keten- en inlenersaansprakelijkheid.

meer info

NCI

De keuringinstantie NCI verzorgt de audits/inspecties ten behoeve van de VCU certificering. NCI is een professionele en deskundige certificeerder van diverse managementsystemen, welke geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie voor Systeemcertificatie (ISO certificaat en VCA certificaat).

meer info

PSO-trede 30+

ProfLinQ bezit de allerhoogste trede binnen PSO, namelijk 30+. Dit houdt in dat ProfLinQ voldoet aan de hoogste kwalitatieve eisen van sociaal ondernemen alsook werkinzet, begeleiding en ondersteuning van kandidaten met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
De keuringsinstantie DNV-gl verzorgt audit/inspectie van Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). Deze prestatieladder geeft inzicht in de mate waarin ProfLinQ gericht is en ondersteuning biedt tot arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en SROI

meer info

SBB erkend leerbedrijf

SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Wij voeren taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen.

meer info

proflinq-infra-wegwerkzaamheden-(1)

proflinq-infra-wegwerkzaamheden-(1)